תוכנת הגבאי - שאלות נפוצות

הפקת אישורי התשלום ב"תוכנת הגבאי" היא כנגד תשלום בפועל, המערכת תנפיק קבלה על סך של 80 שקלים, ותמשיך לזכור כי החבר ביתרת זכות של 8 שקלים.

לכל אדם יש כרטיס חבר עצמאי, כל שעליך לעשות זה ליצור כרטיס חבר עבור האישה ולהגדירה בקטגורית משפחה כ"גרושה" ולסמנה כ"ראש משפחה" ולהגדיר כרטיס חבר נפרד לכל אחד מילדיה כשבקטגוריה משפחה תוכל להגדיר הורים שונים לכל ילד.

תוכל להוסיף את שמות ההורים המאמצים בשדות ההורים שבקטגורית משפחה, ו ב"מבורכים לעליה לתורה" שנמצא בקטגורית משפחה שבכרטיס החבר, תוכל להוסיף את שמות ההורים האמיתיים.

תוכנת הגבאי 5, היא תוכנה חדשה לחלוטין ואינה מסתמכת על הגרסא הישנה שלנו לכן אין מניעה מהשארת התוכנה הקודמת, אבל יחד עם זאת ההמלצה שלנו היא להסיר את התוכנה הישנה לחלוטין ורק לא לשכוח לגבות את קובץ הנתונים מעת לעת.

הרשימה אינה מוגבלת בכמות , והוא יכול לקטלג את הנפטרים כ"חבר" בטבלת תאריכי זיכרון (ראה הרחבה בתפריט עזרה למסך זה)

בכל משפחה יש רק אחד שסומן כראש משפחה,כך שניתן לגשת לאשף הדוחות ולהגיע לכרטיס הסינון ולבקש את מבוקשך (ראה הרחבה במסך עזרה לאשף הדוחות)

תוכל לבחור בתפריט העליון "הנהלת חשבונות" שבפרק "הנהלת חשבונות" בפעולה שנקראת "חיוב פרטני" ולבחור את כולם (או לסמן את מי שאתה רוצה) ולבצע את החיוב (אם או בלי התחשבות באחוזי הנחה, כפי שהוגדר בכרטיס החבר)

כן, הפעל את פרק הנהלת חשבונות ובחר מהתפריט העליון "העברות בין קופות" בחר את קופת המקור (המרכזית שלך) ובחר את קופת היעד (אחד מחשבונות הבנק) ובזה תמה הפעולה!.

הרשיון נמכר לבית הכנסת ולא לגבאי ספציפי, ולכן אין מגבלה על כמות הגבאים שתעבוד עם תוכנת הגבאי

 . לגבאים המחוברים ברשת מוצע לרכוש את רשיון גרסאת הרשת של תוכנת הגבאי ולעבודה במקביל וביחד

תוכנת הגבאי, יהלום מערכות מידע, ת.ד 826 אשקלון 7859507 ,  טלפון  0546626298