The Gabay Synagogue Software

תוכנת הגבאי

תוכנה לגבאי בית כנסת שנועדה לעזור

לגבאי בניהול השוטף של בית הכנסת

התוכנה חדשנית ומיוחדת והיא פרי פיתוח של מספר שנים ובעלת ניסיון רב עם קהילות יהודיות בכל העולם."תוכנת הגבאי" לניהול בית כנסת מתאימה לקהילות שונות מנהגים שונים וכל גבאי מכל עדה ומנהג ימצא בה את מבוקשו . 

צוות הפיתוח של "תוכנת הגבאי" כולל אנשי מקצוע מומחים ויראי שמים שעמלו קשות לבנות מוצר איכותי ושימושי, לנוחות צוות הגבאים ומנהלי בתי הכנסת. 

תכונות כלליות

מערכת "חלונאית" מלאה, ידידותית, קלה ונוחה לתפעול, בעלת עיצוב מרשים המיישם עקרונות הנדסת אנוש.

מערכת רב לשונית 
 

 

ניהול חשבונות מקיף

רישום הכנסות מתרומות, מסי חבר וכיו"ב

רישום וסיכום ההוצאות השוטפות

רישום השקעות
 

 

ניהול עליות לתורה

מערכת תכנון סדר עליה לתורה לכל שבת מבוססת על אלגוריתם המביא לחלוקה צודקת של העליות לתורה בהתחשב בימי זיכרון, יום נישואין. 

 

פונקציונליות

ניהול נתוני חברים

ניהול כרטיסי חבר בקהילה. 

יצירת רשימות תפוצה למשלוח דוא"ל.

שמירת מידע על אירועים של החבר 

 

תוכנת הגבאי, יהלום מערכות מידע, ת.ד 826 אשקלון 7859507 ,  טלפון  0546626298