ניהול חשבונות מקיף
  • רישום הכנסות מתרומות, מסי חבר וכיו"ב 
  • רישום וסיכום ההוצאות השוטפות 
  • רישום השקעות 
  • חישוב חיובי מס חבר. 
  • חישוב התחייבויות עתידיות 
  • הפקת מאזן ודוחות רווח והפסד 
  • ניהול מספר קופות במקביל (קופות/בנקים
 

תוכנת הגבאי, יהלום מערכות מידע, ת.ד 826 אשקלון 7859507 ,  טלפון  0546626298