ניהול עליות לתורה
 
מערכת תכנון סדר עליה לתורה לכל שבת מבוססת על אלגוריתם המביא לחלוקה צודקת של העליות לתורה בהתחשב בימי זיכרון, יום נישואין, ופרשת בר מצווה וכן בתדירות העליות הקודמות. 
 

תוכנת הגבאי, יהלום מערכות מידע, ת.ד 826 אשקלון 7859507 ,  טלפון  0546626298